De noodzaak van begrijpelijke taal

In een wereld waar diversiteit een centrale rol speelt, is het begrijpelijk schrijven belangrijker dan ooit. Het draagt voor grote mate bij aan een inclusieve benadering van communicatie. Toegankelijke teksten bereiken een breder publiek, ongeacht leeftijd, taalvaardigheid of achtergrond, en zorgen ervoor dat informatie voor iedereen begrijpelijk is.
.

Mijn inzetbaarheid:

 • teksten samenvatten, herstructureren en beknopter schrijven
 • Schrijven van toegankelijke teksten (B1 en TvA)
 • Tone of voice per doelgroep
 • Per webpagina duidelijk toeschrijven naar hoofddoel
 • taalfouten elimineren
 • consistent woordgebruik
 • interpunctie kloppend maken

  .
  .

.

.

Tarief

Ik hanteer een vast tarief van € 60 per uur. Ik lees snel en werk snel. Om een voorbeeld te geven… Voor de eindredactie van een gemiddeld document van circa 60 pagina’s lees ik in 3,5 uur door inclusief corrigeerwerk. Een nieuwsbrief van 15 pagina’s in circa 1,5 uur. Dan heb je een idee. Gaat het om een eerste redactieslag vóór correctie, dan is dit meestal intensiever en komt de tijdsbesteding iets ruimer uit. Afhankelijk van de benodigde correcties uiteraard.;-)

.

.

Werkwijze

Op basis van het te redigeren document doe ik een separate prijsopgave. Ook kan ik je dan informeren over de termijn van oplevering.
.