Als webredacteur speel ik bij mijn opdrachtgevers een cruciale rol bij het migreren van content naar een nieuwe website. Deze rol omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de contentmigratie soepel verloopt en de kwaliteit van de inhoud behouden blijft. Hieronder een overzicht van de stappen in dit proces:

Inventarisatie en Planning:

Het migratieproject begint met het inventariseren van alle bestaande content op de oude website. Hierbij beoordeel ik de relevantie, kwaliteit en structuur van elke webpagina. Vanuit deze inventarisatie stel ik (in samenwerking met projectteamleden) een migratieplan op, waarin staat hoe de content naar de nieuwe website wordt overgezet met daarin ook de taken en tijdslijn per projectfase/sprint.

.
Contentanalyse en optimalisatie:

Tijdens de migratie begin ik met het analyseren van elke pagina om te bepalen of en in welke mate de inhoud moet worden geoptimaliseerd. Dit doe ik op op basis van de input die ik daarvoor afstem met de inhoudelijk verantwoordelijke per thema. En rekening houdend met de schrijfwijzer. Denk bij het optimaliseren aan het updaten van verouderde informatie, het aanpassen van de tekst aan de nieuwe doelstellingen (per pagina) en het zorgen voor consistentie in stijl en tone of voice per doelgroep.
.


Schrijven van een contentmigratieplan

Een goed contentmigratieplan werkt al richtinggever zodat de migratie soepel verloopt en dat de kwaliteit van de content behouden blijft. De belangrijkste elementen zijn:

01. Inventarisatie van Bestaande Content:

Inventariseren van alle bestaande content op de huidige website, inclusief pagina’s, afbeeldingen, video’s, documenten, en andere relevante elementen. Hierbij hoort ook ook het beoordelen van de relevantie, kwaliteit en structuur van elke pagina.
.
02. Doelstellingen van de Migratie:

Bepalen van de doelstellingen en verwachtingen van de contentmigratie. Dit kan onder meer het verbeteren van de gebruikerservaring, het behouden van zoekmachineposities, het updaten van verouderde informatie, en het stroomlijnen van de contentstructuur zijn.
.
03. Opstellen migratieplan

Het opstellen van een gedetailleerd plan waarin ik beschrijf hoe de content van de oude website naar de nieuwe website zal worden overgezet. Het plan moet aangeven welke pagina’s worden gemigreerd, hoe de URL-structuur wordt behandeld, welke redirects worden ingesteld, en hoe, door wie en wanneer uiterlijk de huidige content wordt beoordeeld en desgewenst wordt aangepast.


SEO-optimalisatie:

De meest actuele uitgangspunten van effectieve SEO pas ik toe op de contentmigratie. Dit omvat het behouden van bestaande zoekwoorden, het identificeren van nieuwe kansen, en het optimaliseren van meta-tags en andere on-page elementen voor zoekmachines.


Kwaliteitsborging content

Belangrijk is het waarborgen van de kwaliteit van de inhoud na afronding van de migratie. Zeker als er sprake is van contentcreatie en aanpassingen op decentraal niveau. Dit omvat het controleren op grammaticale fouten, het waarborgen van consistentie in terminologie, en ervoor zorgen dat alle in- en externe links nog steeds werken.
.
Samenwerking met Stakeholders:

In mijn rol van webredacteur werk ik vaak samen met verschillende belanghebbenden, zoals webontwikkelaars, ontwerpers en andere teamleden die betrokken zijn bij de migratie. Goede communicatie en samenwerking zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de nieuwe website voldoet aan de verwachtingen. Migratieprojecten verzorg ik vanaf 2009 waardoor ik met een dergelijke senioriteit deze projecten kan aanvliegen en hierin ook als een waardig gesprekspartner wordt gezien.
.
Training en Documentatie:

Na de migratie word ik vaak gevraagd voor het trainen van communicatiemedewerkers of themaverantwoordelijken die de website zullen beheren en het opstellen van een instructiewijzer die helpt bij het begrijpen van het nieuwe contentmanagementsysteem (CMS) en de contentstructuur.
.

Monitoren en Feedback:

Na de lancering van de nieuwe website blijf ik soms ook nog betrokken bij het monitoren van de prestaties en het verzamelen van feedback van gebruikers. Dat geeft een organisatie de kans om eventuele problemen snel op te lossen en mij de mogelijkheid om de contentstrategie verder te optimaliseren en te implementeren.
.