Alsjeblieft, 6 tips voor converterende content. Content die aantrekkelijk is geschreven en ook de behoefte van de bezoeker snel …. vooral snel bevredigt, zorgt 80% meer voor conversie dan content die dat niet doet. Dan is de bezoeker zo weer verdwenen en is dat voor jou een gemiste kans. En ook denken we vaak te moeilijk. Houd het gewoon simpel en bedenk wat de vraag of behoefte van de websitebezoeker is. Wat verwacht jouw bezoeker op jouw site?

1. Val met de deur in huis
Zet de belangrijkste inhoud bovenaan de pagina. Begin niet met een inleiding, met achtergrondinformatie of de historie van het onderwerp, maar ‘val met de deur in huis’. Geef bovenaan de pagina direct aan waar het om gaat. Dit kan ook een ervaringsverhaal van een klant zijn waarin je jouw kernboodschap verpakt.


2. Houd de ‘zoekvraag’ voor ogen
Een bezoeker komt meestal met een concrete ‘zoekvraag’ op een website. Probeer je te verplaatsen in de doelgroep van je website en bedenk mogelijke zoekvragen van bezoekers. Probeer aan te sluiten op de belevingswereld en informatiebehoefte van de doelgroep. Met andere woorden: stel jezelf niet de vraag ‘welke informatie wil ik aanbieden op mijn website?’, en wel: ‘welke informatie zoekt de doelgroep op mijn website?’.


3. Schrijf ‘scanbaar’
Bezoekers ‘scannen’ een webpagina snel, op zoek naar trefwoorden die aansluiten bij hun zoekvraag (een beetje vergelijkbaar met het ‘koppen snellen’ in een krant). Als een bezoeker niet snel vindt wat hij zoekt, is hij weer weg. Speel hierop in met overzichtelijke en ‘scanbare’ teksten: 
• maak korte paragrafen
• bedenk goede, inhoudelijke tussenkopjes (betekenisvolle kopjes die mogelijke zoektermen bevatten, dus niet ‘Algemeen’ of ‘Inleiding’)
• hanteer het persbericht principe (de content moet oprolbaar zijn met het minst belangrijke onderaan)
• gebruik opsommingen (lijstjes met ‘bullets’).

4. Schrijf beknopt, helder en aantrekkelijk
Houd het kort, schrap zo veel mogelijk overbodige zinnen en woorden. Maak het helder en concreet, geef voorbeelden, vermijd ambtelijk taalgebruik en jargon. Zet beleidsteksten, brochureteksten, regelingen e.d. niet zonder meer op een webpagina, maar bewerk deze tot korte, ‘scanbare’ webteksten; bied zo nodig daarnaast de volledige tekst aan als pdf, zodat de bezoeker deze kan printen. 

5. Directieve aanspreekvorm
Spreek de bezoeker waar mogelijk rechtstreeks aan: 
• niet: ‘Op deze site is meer informatie te vinden over…’ maar: ‘Lees meer over …’
• niet: ‘Je kunt je op deze site aanmelden voor een Open Dag’ maar: ‘Meld je aan voor de Open Dag op 21 april’.

6. Gebruik betekenisvolle linkteksten
Het moet duidelijk zijn voor bezoekers waar een link op een webpagina naartoe leidt. Als je in lopende tekst of bijv. onderaan een paragraaf verwijst naar een andere webpagina, gebruik dan betekenisvolle, informatieve linkteksten: 
• ‘Meer informatie over ‘Facebook
• en niet: ‘Meer informatie over de training Facebook’
• en nooit: ‘Klik hier voor informatie over de training Facebook’.

Koffietje?
Keertje sparren over de oneindige mogelijkheden voor converterende content en hoe je dit zodanig kunt inzetten dat je snel meer traffic naar je website kunt genereren? En meer conversie op de site kunt realiseren? Om te voorkomen dat jij door de bomen het bos niet meer ziet en daardoor ontmoedigd raakt, help ik je graag met een efficiënte en consistente aanpak. Wanneer doen we een koffietje?

Je kan misschien ook genieten van: